خرید چگونه انجام میشود؟ نقش بازاریابی عصبی در درک رفتار مشتری چیست؟   بیش از 35 سال از زمانی که Wilson Bryan Key در مورد تغییر در رویه جذب مصرف کنندگان، در زمانیکه ، کلمه “س$ک$س” بر روی بیسکوییت‌های ریتز…